Urząd Miejski we Włodawie

data2Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu “Włodawa – miasto z energią”.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumna tabeli zawierają nazwę miejscowości i nr działki poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującym się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.

MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Włodawa174,1753926.902019-12-07SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1615/22529.502019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1737/21132.602019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1375/11449.502019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21002764.262019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa772301.102019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14222967.802019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2080/42025.402019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1832660.402019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13611061.302019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13953545.602019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/32883.402019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16662363.602019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24/13259.302019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13891424.502019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14073065.502019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa15454021.202019-12-07SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13291274.102019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14164053.502019-12-07SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa381/421568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21/73140.172019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2080/52722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa967/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16471729.432019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa278/13959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18371568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4362722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1857/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7141568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18511568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa26932843.362019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19172722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1636/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11381785.232019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2073959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16242722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/222722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14661661.352019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14551820.252019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2078/112724.332019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13602722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa15741568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/121568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24881568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa377/72722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12833135.322019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2140/11918.102019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11311568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21482722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18962722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1969/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20501965.112019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/63959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18251568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1881, 1882/1, 1882/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1566/42909.172019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12941787.342019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14392722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2080/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17251960.472019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1091745.292019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3853959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12451568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1174/42722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14352722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa542/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/11635.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20323959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1631/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19672722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25382722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14321568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1681568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13122792.102019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa37/22948.312019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12421874.102019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8801568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20662754.422019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21492722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8571759.332019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3891568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa247/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1502722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa180/72722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/251568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25131568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2424/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2051693.212019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1808/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa932/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14111568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1808/11624.142019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17672722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14123959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20762722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2461568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7411568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1176/83959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa736/11888.132019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa27182722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2078/102722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1606/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1175/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa180/33029.212019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18092722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24591568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1156/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20033959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12612722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10632722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa439/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8031568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3383959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11331568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19902722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12322722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14421568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa428/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2080/132722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1174/5, 1176/93124.412019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14091568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1536/11827.302019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10322722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa212/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa542/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa727/11991.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa721 i 7221568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1242722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2442/52722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1601/11975.232019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa5811568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2078/162722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/102722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1491568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa377/52722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1711/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa58/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1771/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21392869.342019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa600/81568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17141804.482019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa387/23959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/191568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1342/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18452722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1968/61954.182019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1604/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1086/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7473154.322019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21321568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/201568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1558/43959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13272722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7492722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19942939.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa387/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa299/31586.172019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa410/52722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1813, 18141568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14342722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/162722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1044/31836.472019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14231568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13972722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11452722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa6971568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7491568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa435/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21422722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14561568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa771698.422019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa595/174039.002019-12-05SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/71568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13742722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2424/83083.452019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13871568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17161568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16382722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1570/33040.452019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16331568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13341568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13813959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7241568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa298/103116.352019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24862722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2041568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18361568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa410/63959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13041568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14002736.192019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1342/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa6081568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa372/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa275/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13262722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/151615.382019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1560/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12623959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1653/12891.492019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa71/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25612040.292019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24941568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12512722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13522722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8481568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2528/2, 1177/123167.272019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa939, 9401957.462019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa67/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13132722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12693017.422019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24461765.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa384/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa184/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14542722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa721568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21101568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12304039.002019-12-05SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1555/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18412722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa9882722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2414/31640.312019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa183/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/182722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16392828.462019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/131568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14041568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14443959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa122/51568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21032722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2424/92722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa15682722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21131568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10061568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1150/93959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11691568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa116/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18312722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4161568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19151568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa180/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13012722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1046/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa231/2, 231/31720.142019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa298/8, 298/92722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12872722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa550/16, 550/17, 550/181686.282019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12501619.262019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa 12691568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18332722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17562722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1441793.102019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12752002.212019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2085, 2089/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19921568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1768/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25592722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1521568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16881568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1151/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4252722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/301568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17961568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa942,9433959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1605/21897.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa15502722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18912722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa510/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2511, 25121568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4292722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14173061.272019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25551568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13091568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2043959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12582722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa299/172722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa757/21794.182019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25571568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16113959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa751568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1661/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21182754.412019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25242049.452019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16521942.112019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25542722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20732722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25341568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12961568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa70/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8013171.402019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13473074.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7041568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12631758.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa81/21854.222019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa122/3, 122/42722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4332722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17611664.112019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/171568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa748/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7483196.112019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa951/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa6722722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18191778.342019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17871568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10332722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1957/22890.322019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3151568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa299/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25693959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14101568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa510/12893.452019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1654/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa119/11897.352019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2811568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2429/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa798,7992722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18261568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa224/11753.342019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16073959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1592722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2424/102722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20021568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7671568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14461568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa581/23959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25141817.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12572722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa27192799.232019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2015/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1177/141568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13682722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/232722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa410/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/61568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13252722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa80/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7731568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2157/1, 2158/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3411788.162019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa803/1, 803/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa387/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1738/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3261568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2078/163015.212019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19082722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13191914.402019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13371568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14272020.382019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa520/72722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24602722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13571568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13461568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25053959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa419/81568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2503, 25042992.182019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1610/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25191568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19961568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7172751.462019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1141/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13402021.392019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1381568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20883959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1942/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa59/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2442/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7511613.142019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa537/42722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10852722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8472722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19892722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa738,739,740,7411568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa719/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa212/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16642722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20001568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa816/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa216/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7973198.172019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7581612.272019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1646/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14584039.002019-12-05SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18901568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa6372722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13592722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11451568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11441568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21363067.192019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3112722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa122/81568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa255/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13363959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14491637.422019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa745,7461628.242019-12-04SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.