Urząd Miejski we Włodawie

data2Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu “Włodawa – miasto z energią”.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumna tabeli zawierają nazwę miejscowości i nr działki poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującym się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.

MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Włodawa1615/22317.402019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa174,1753617.902019-10-16SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1737/21132.602019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1375/11329.602019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa772138.402019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14222748.802019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2080/41854.302019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1832496.502019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13953320.902019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/32609.902019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16662202.102019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13891270.202019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14072871.002019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13291145.802019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa15453767.802019-10-16SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14163737.502019-10-16SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1361937.402019-10-15SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21002751.132019-10-14SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa26932843.362019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19172406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1636/41410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11381785.232019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2073607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16242406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/222406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14661661.352019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14551820.252019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2078/112724.332019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13602406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa15741410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa381/421517.152019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21/73140.172019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2080/52567.112019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa967/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16471729.432019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa278/13607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18371410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4362406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1857/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7141410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18511410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20501965.112019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/63607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18251410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1881, 1882/1, 1882/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1566/42909.172019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12941787.342019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14392406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2080/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17251960.472019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1091745.292019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3853607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12451410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1174/42406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14352406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/121410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24881410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa377/72406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12833135.322019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2140/11918.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11311410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21482406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18962497.202019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1969/11433.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12421874.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8801410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20662754.422019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21492406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8571759.332019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3891410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa247/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1502406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa180/72406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/251410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25131410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2424/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa542/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/11635.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20323607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1631/21530.132019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19672406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25382406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14321410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1681410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13122792.102019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa37/22948.312019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa27182406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2078/102406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1606/41410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1175/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa180/33029.212019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18092406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24591410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1156/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20033607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12612406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10632406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa439/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2051693.212019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1808/32591.382019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa932/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14111410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1808/11624.142019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17672406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14123607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20762406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2461410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7411410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1176/83607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa736/11888.132019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1536/11827.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10322406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa212/22490.362019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa542/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa727/11991.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa721 i 7221410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1242406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2442/52406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1601/11975.232019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa5811410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2078/162406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/102709.502019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1491410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8031410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3383607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11331529.342019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19902406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12322622.112019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14421410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa428/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2080/132406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1174/5, 1176/93124.412019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14091410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1968/61954.182019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1604/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1086/22466.182019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7473154.322019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21321539.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/201410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1558/43607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13272406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7492406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19942939.252019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa387/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa299/31586.172019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa410/52603.392019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa377/52406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1711/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa58/11456.262019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1771/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21392869.342019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa600/81499.232019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17141804.482019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa387/23607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/191410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1342/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18452406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21422546.352019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14561410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa771698.422019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa595/173659.602019-10-10SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/71410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13742461.262019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2424/83083.452019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13871410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17161504.392019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16382406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1570/33040.452019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16331410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13341410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13813607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1813, 18141410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14342406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/162594.332019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1044/31836.472019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14231410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13972406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11452406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa6971410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7491410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa435/12483.292019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa372/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa275/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13262406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/151615.382019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1560/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12623607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1653/12891.492019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa71/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25612040.292019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24941410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12512406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13522406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8481496.472019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7241410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa298/103116.352019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24862406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2041410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18361410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa410/63607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13041410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14002736.192019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1342/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa6081410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21101410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12303659.602019-10-10SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1555/41511.482019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18412406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa9882406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2414/31640.312019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa183/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/182406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16392828.462019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/131410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14041410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14443607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa122/51410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21032406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2528/2, 1177/123167.272019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa939, 9401957.462019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa67/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13132570.242019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12693017.422019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24461765.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa384/21525.222019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa184/32601.502019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14542406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa721410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13012406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1046/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa231/2, 231/31720.142019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa298/8, 298/92406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12872406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa550/16, 550/17, 550/181686.282019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12501619.262019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa 12691410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18332406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17562406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1441793.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12752002.212019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2424/92406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa15682406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21131410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10061410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1150/93607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11691410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa116/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18312406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4161410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19151410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa180/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa942,9433607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1605/21897.412019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa15502615.392019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18912410.302019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa510/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2511, 25121410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4292687.292019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14173061.272019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25551410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13091410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2043607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12582406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa299/172406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2085, 2089/11536.422019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19921410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1768/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25592406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1521410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16881410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1151/12473.492019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa745,7461615.172019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4252406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/301410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17961410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25341410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12961410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa70/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8013171.402019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13473074.252019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7041441.462019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12631758.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa81/21854.222019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa122/3, 122/42406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa4332406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17611664.112019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/171410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa748/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7483196.112019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa757/21794.182019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25571410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16113607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa751442.152019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1661/12721.192019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21182754.412019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25242049.452019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16521942.112019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25542406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20732406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1654/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa119/11897.352019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2811410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2429/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa798,7992406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18261500.402019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa224/11753.342019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16073607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1592406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2424/102406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20021441.322019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7671410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa951/22456.262019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa6722406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18191778.342019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa17871410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10332406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24/12460.192019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1957/22890.322019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3151468.282019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa299/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25693607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14101414.252019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa510/12893.452019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13252406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa80/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7731410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2157/1, 2158/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3411788.162019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa803/1, 803/22417.372019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa387/22673.472019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1738/21541.172019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3261410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2078/163015.212019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19082406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13191914.402019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14461410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa581/23607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25141817.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa12572623.412019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa27192799.232019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2015/41410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1177/141472.142019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13682406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1640/232538.492019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa410/41410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1630/61410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25191410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19961410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7172751.462019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1141/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13402021.392019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1381505.152019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20883607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1942/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa59/22668.312019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2442/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7511613.142019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa537/42406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa10852558.282019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13371410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14272020.382019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa520/72490.162019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa24602406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13571410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13461410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa25053607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa419/81410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa2503, 25042992.182019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1610/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7581612.272019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa1646/21447.502019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14583659.602019-10-10SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa18901410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa6372406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13592406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11451427.322019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa11441410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa21363067.192019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa3112406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa122/81410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa255/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa13363607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa14491637.422019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa8472406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa19892431.282019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa738,739,740,7411412.112019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa719/11521.362019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa212/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa16642586.462019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa20001410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa816/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa216/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Włodawa7973198.172019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.