Urząd Miejski we Włodawie

chart1Wykres ilustruje wartości energii dostarczonej przez kolektory zainstalowane w ramach projektu.

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.

 


data1Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z kolektorów uporządkowaną wg lokalizacji i dat odczytu.

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy szukaj.MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytów
Włodawa174,1753926.902019-12-07SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1615/22529.502019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1737/21132.602019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1375/11449.502019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21002764.262019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa772301.102019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14222967.802019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2080/42025.402019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13611061.302019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1832660.402019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13953545.602019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/32883.402019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa16662363.602019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13891424.502019-12-07SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa24/13259.302019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14073065.502019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13291274.102019-12-07SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa15454021.202019-12-07SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa14164053.502019-12-07SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/222722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14661661.352019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14551820.252019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2078/112724.332019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13602722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa15741568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa381/421568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21/73140.172019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2080/52722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa967/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16471729.432019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa278/13959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa18371568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa4362722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1857/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7141568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa18511568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa26932843.362019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa19172722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1636/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa11381785.232019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2073959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa16242722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14392722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2080/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa17251960.472019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1091745.292019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3853959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa12451568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1174/42722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14352722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/121568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa24881568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa377/72722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa12833135.322019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2140/11918.102019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa11311568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21482722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18962722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1969/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa20501965.112019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/63959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa18251568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1881, 1882/1, 1882/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1566/42909.172019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12941787.342019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3891568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa247/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1502722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa180/72722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/251568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25131568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2424/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa542/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/11635.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa20323959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1631/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa19672722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25382722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14321568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1681568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13122792.102019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa37/22948.312019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa12421874.102019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa8801568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa20662754.422019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21492722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa8571759.332019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa24591568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1156/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa20033959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa12612722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa10632722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa439/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2051693.212019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1808/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa932/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14111568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1808/11624.142019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17672722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14123959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa20762722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2461568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7411568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1176/83959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa736/11888.132019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa27182722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2078/102722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1606/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1175/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa180/33029.212019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18092722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1242722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2442/52722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1601/11975.232019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa5811568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2078/162722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/102722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1491568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa8031568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3383959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa11331568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa19902722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa12322722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14421568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa428/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2080/132722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1174/5, 1176/93124.412019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14091568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1536/11827.302019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa10322722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa212/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa542/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa727/11991.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa721 i 7221568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/201568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1558/43959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa13272722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7492722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa19942939.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa387/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa299/31586.172019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa410/52722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa377/52722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1711/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa58/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1771/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21392869.342019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa600/81568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17141804.482019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa387/23959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/191568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1342/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18452722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1968/61954.182019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1604/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1086/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7473154.322019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21321568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2424/83083.452019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13871568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17161568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16382722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1570/33040.452019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa16331568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13341568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13813959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1813, 18141568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14342722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/162722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1044/31836.472019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14231568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13972722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa11452722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa6971568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7491568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa435/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21422722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14561568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa771698.422019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa595/174039.002019-12-05SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/71568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13742722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1653/12891.492019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa71/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25612040.292019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa24941568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12512722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13522722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa8481568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7241568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa298/103116.352019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa24862722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2041568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa18361568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa410/63959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa13041568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14002736.192019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1342/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa6081568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa372/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa275/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13262722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/151615.382019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1560/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12623959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa183/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/182722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa16392828.462019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/131568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14041568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14443959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa122/51568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21032722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2528/2, 1177/123167.272019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa939, 9401957.462019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa67/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13132722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa12693017.422019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa24461765.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa384/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa184/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14542722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa721568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21101568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12304039.002019-12-05SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów
Włodawa1555/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa18412722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa9882722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2414/31640.312019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa550/16, 550/17, 550/181686.282019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12501619.262019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa 12691568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa18332722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa17562722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1441793.102019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12752002.212019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2424/92722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa15682722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21131568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa10061568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1150/93959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa11691568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa116/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18312722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa4161568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa19151568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa180/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13012722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1046/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa231/2, 231/31720.142019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa298/8, 298/92722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa12872722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14173061.272019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25551568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13091568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2043959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa12582722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa299/172722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2085, 2089/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa19921568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1768/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25592722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1521568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16881568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1151/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa4252722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/301568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17961568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa942,9433959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1605/21897.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa15502722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18912722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa510/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2511, 25121568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa4292722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa81/21854.222019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa122/3, 122/42722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa4332722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa17611664.112019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/171568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa748/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7483196.112019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa757/21794.182019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25571568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16113959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa751568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1661/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21182754.412019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25242049.452019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16521942.112019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25542722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa20732722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25341568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12961568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa70/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa8013171.402019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13473074.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7041568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12631758.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa18261568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa224/11753.342019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16073959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1592722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2424/102722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa20021568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7671568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa951/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa6722722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18191778.342019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17871568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa10332722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1957/22890.322019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa3151568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa299/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25693959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa14101568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa510/12893.452019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1654/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa119/11897.352019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2811568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2429/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa798,7992722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa387/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1738/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3261568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2078/163015.212019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa19082722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13191914.402019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14461568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa581/23959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa25141817.442019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12572722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa27192799.232019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2015/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1177/141568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13682722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/232722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa410/41568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/61568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13252722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa80/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7731568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2157/1, 2158/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3411788.162019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa803/1, 803/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa20883959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1942/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa59/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2442/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7511613.142019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa537/42722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa10852722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13371568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14272020.382019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa520/72722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa24602722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13571568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13461568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25053959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa419/81568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2503, 25042992.182019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1610/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25191568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa19961568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7172751.462019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1141/12722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13402021.392019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1381568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa11451568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa11441568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21363067.192019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa3112722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa122/81568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa255/31568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13363959.252019-12-05SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa14491637.422019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa8472722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa19892722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa738,739,740,7411568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa719/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa212/22722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa16642722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa20001568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa816/11568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa216/32722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7973198.172019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7581612.272019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1646/21568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14584039.002019-12-05SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów
Włodawa18901568.412019-12-05SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa6372722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13592722.252019-12-05SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa745,7461628.242019-12-04SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytów