Urząd Miejski we Włodawie

chart1Wykres ilustruje wartości energii dostarczonej przez kolektory zainstalowane w ramach projektu.

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.

 


data1Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z kolektorów uporządkowaną wg lokalizacji i dat odczytu.

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy szukaj.MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytów
Włodawa1615/22317.402019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa174,1753617.902019-10-16SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1737/21132.602019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1375/11329.602019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa772138.402019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14222748.802019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2080/41854.302019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1832496.502019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13953320.902019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/32609.902019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa16662202.102019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13891270.202019-10-16SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14072871.002019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13291145.802019-10-16SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa15453767.802019-10-16SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa14163737.502019-10-16SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów
Włodawa1361937.402019-10-15SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21002751.132019-10-14SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa16471729.432019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa278/13607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa18371410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa4362406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1857/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7141410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa18511410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa26932843.362019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa19172406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1636/41410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa11381785.232019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2073607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa16242406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/222406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14661661.352019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14551820.252019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2078/112724.332019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13602406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa15741410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa381/421517.152019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21/73140.172019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2080/52567.112019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa967/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2140/11918.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa11311410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21482406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18962497.202019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1969/11433.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa20501965.112019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/63607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa18251410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1881, 1882/1, 1882/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1566/42909.172019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12941787.342019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14392406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2080/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa17251960.472019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1091745.292019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3853607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa12451410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1174/42406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14352406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/121410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa24881410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa377/72406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa12833135.322019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa19672406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25382406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14321410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1681410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13122792.102019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa37/22948.312019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa12421874.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa8801410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa20662754.422019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21492406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa8571759.332019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3891410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa247/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1502406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa180/72406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/251410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25131410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2424/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa542/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/11635.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa20323607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1631/21530.132019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1808/11624.142019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17672406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14123607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa20762406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2461410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7411410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1176/83607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa736/11888.132019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa27182406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2078/102406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1606/41410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1175/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa180/33029.212019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18092406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa24591410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1156/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa20033607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa12612406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa10632406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa439/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2051693.212019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1808/32591.382019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa932/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14111410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14421410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa428/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2080/132406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1174/5, 1176/93124.412019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14091410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1536/11827.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa10322406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa212/22490.362019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa542/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa727/11991.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa721 i 7221410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1242406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2442/52406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1601/11975.232019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa5811410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2078/162406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/102709.502019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1491410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa8031410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3383607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa11331529.342019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa19902406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa12322622.112019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21392869.342019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa600/81499.232019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17141804.482019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa387/23607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/191410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1342/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18452406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1968/61954.182019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1604/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1086/22466.182019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7473154.322019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21321539.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/201410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1558/43607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa13272406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7492406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa19942939.252019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa387/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa299/31586.172019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa410/52603.392019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa377/52406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1711/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa58/11456.262019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1771/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14231410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13972406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa11452406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa6971410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7491410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa435/12483.292019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21422546.352019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14561410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa771698.422019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa595/173659.602019-10-10SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/71410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13742461.262019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2424/83083.452019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13871410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17161504.392019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16382406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1570/33040.452019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa16331410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13341410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13813607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1813, 18141410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14342406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/162594.332019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1044/31836.472019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa18361410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa410/63607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa13041410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14002736.192019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1342/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa6081410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa372/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa275/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13262406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/151615.382019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1560/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12623607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1653/12891.492019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa71/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25612040.292019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa24941410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12512406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13522406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa8481496.472019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7241410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa298/103116.352019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa24862406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2041410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12693017.422019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa24461765.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa384/21525.222019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa184/32601.502019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14542406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa721410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21101410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12303659.602019-10-10SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów
Włodawa1555/41511.482019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa18412406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa9882406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2414/31640.312019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa183/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/182406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa16392828.462019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/131410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14041410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14443607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa122/51410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21032406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2528/2, 1177/123167.272019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa939, 9401957.462019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa67/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13132570.242019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa11691410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa116/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18312406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa4161410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa19151410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa180/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13012406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1046/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa231/2, 231/31720.142019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa298/8, 298/92406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa12872406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa550/16, 550/17, 550/181686.282019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12501619.262019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa 12691410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa18332406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa17562406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1441793.102019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12752002.212019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2424/92406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa15682406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa21131410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa10061410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1150/93607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa16881410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1151/12473.492019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa745,7461615.172019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa4252406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/301410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17961410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa942,9433607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1605/21897.412019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa15502615.392019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18912410.302019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa510/21410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2511, 25121410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa4292687.292019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa14173061.272019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25551410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13091410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2043607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa12582406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa299/172406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2085, 2089/11536.422019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa19921410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1768/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25592406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1521410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21182754.412019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25242049.452019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16521942.112019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25542406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa20732406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25341410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12961410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa70/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa8013171.402019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13473074.252019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7041441.462019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12631758.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa81/21854.222019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa122/3, 122/42406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa4332406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa17611664.112019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/171410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa748/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7483196.112019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa757/21794.182019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25571410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16113607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa751442.152019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1661/12721.192019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa24/12460.192019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1957/22890.322019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa3151468.282019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa299/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25693607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa14101414.252019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa510/12893.452019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1654/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa119/11897.352019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2811410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2429/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa798,7992406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18261500.402019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa224/11753.342019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa16073607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1592406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2424/102406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa20021441.322019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7671410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa951/22456.262019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa6722406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa18191778.342019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa17871410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa10332406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1177/141472.142019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13682406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1640/232538.492019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa410/41410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1630/61410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13252406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa80/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7731410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2157/1, 2158/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3411788.162019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa803/1, 803/22417.372019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa387/22673.472019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1738/21541.172019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa3261410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2078/163015.212019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa19082406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13191914.402019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14461410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa581/23607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa25141817.442019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa12572623.412019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa27192799.232019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2015/41410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13571410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13461410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa25053607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa419/81410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa2503, 25042992.182019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1610/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa25191410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa19961410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7172751.462019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa1141/12406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13402021.392019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1381505.152019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa20883607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa1942/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa59/22668.312019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa2442/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa7511613.142019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa537/42406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa10852558.282019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13371410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14272020.382019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa520/72490.162019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa24602406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa212/22406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa16642586.462019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa20001410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa816/11410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa216/32406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7973198.172019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa7581612.272019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa1646/21447.502019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa14583659.602019-10-10SolarySolary 5 paneleHistoria odczytów
Włodawa18901410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa6372406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa13592406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa11451427.322019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa11441410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa21363067.192019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa3112406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa122/81410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa255/31410.302019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa13363607.552019-10-10SolarySolary 4 paneleHistoria odczytów
Włodawa14491637.422019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa8472406.012019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa19892431.282019-10-10SolarySolary 3 paneleHistoria odczytów
Włodawa738,739,740,7411412.112019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
Włodawa719/11521.362019-10-10SolarySolary 2 paneleHistoria odczytów
MiejscowośćNumer działkiWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytów